Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice 2017

KRUŠNOHORSKÝ DOGTREKKING

 

14.ročník 2017

 

Pořadatel: Zuzana Juppová

 

Závod zařazený do seriálu mistrovství republiky

 

Termín: Long – pátek 28.dubna až pondělí 1.května 2017 (start sobota 29.4.mezi 7,30 a 9,00hod)

             Mid – sobota 29.dubna až pondělí 1.května 2017 (start neděle 30.4. mezi 7,30 a 9,00hod)

             Dětská (nesoutěžní s vyhlášením všech dětských účastníků, pokud se nahlásí u pořadatelů) - 

             start neděle 30.dubna 2017

               

Místo: Autocamp Jadran Františkovy Lázně

         www.atcjadran.cz

 

Časový limit: Long – 50 hodin

                       Mid   - bez limitu

Prezence: Long – pátek 28.4. od 17,30 průběžně

                   Mid – sobota 29.4.2013 od 17.30 průběžně

                   Dětská – sobota večer, neděle ráno – dle dohody

 

Trasa: po turistickém značení západní částí Krušných hor, itinerář bude předán každému účastníku při prezenci a trasa bude komentována na meetingu v pátek v pozdějších večerních hodinách (pro mid v pátek).. 

 

Startovné:  Long a mid shodně - třista korun českých

                    Dětská trasa - jedno sto korun českých

                   

+ triko s logem závodu ročník 2017  dvěstě korun českých

-          pokud si účastník bude přát tričko, hradí se poplatek předem a toto je nutno zaznamenat do přihlášky včetně určení velikosti

Účet určený pro placení startovného a triček 2106002660/2700

Zahraniční účastníci mohou platit při prezenci.

Přihlášky vyplňujte online

Účastníci mladší 18ti let musí při prezenci předložit písemný souhlas rodičů ve znění, které bude účastníku zasláno na požádání mailem.

Všichni účastníci zasláním přihlášky prohlašují, že byli seznámeni s podmínkami závodu (zejména stanovenými státními orgány a třetími osobami) a souhlasí se startem na vlastní odpovědnost za zdraví své i svého zvířete, a rovněž přebírají odpovědnost za případné poškození majetku třetích osob závodníkem či jeho psem.

 Minimální věk psa pro kategorii Dogtrekking Long je jeden rok. Účast na ostatních trasách je na zvážení majitele s ohledem na délku trasy, kondici a konstituci psa.

Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout.

 

Délka trasy: Dogtrekking Long – cca 90 až 100 km

                     Doplňkové akce:  Mid - cca 40 km                    

Konkrétní údaje budou známy po schválení trasy příslušnými správci lesních pozemků. Tento údaj bude zveřejněn na stránkách závodu nejpozději 15 dnů před závodem.  Trasa závodu nebude předem zveřejňována.

 

Závod je posuzován podle pravidel dogtrekkingu schválených pro sezónu 2017 technickým výborem dogtrekkingu a zveřejněných na webových stránkách http://dogtrekking.info/pravidla_cze.htm

 

Veterinární podmínky: platné očkování proti vzteklině, klinicky zdravý pes - platí pro všechny psy v táboře, nikoliv pouze pro účastníky závodu. Očkovací průkazy budou kontrolovány při prezenci. 

Závodu se nesmí zúčastnit psi s kupírovanýma ušima a tito nemají ani přístup do areálu základního tábora.

Každý majitel psa odpovídá za jeho pohodu v průběhu celého závodu až do odjezdu ze základního tábora. Ponechání uvázaného nesoutěžícího psa  v táboře bez zajištění řádné péče bude důvodem k diskvalifikaci závodníka - majitele a k požádání majitele, aby opustil prostor základního tábora.

Věříme, že dobře zhodnotíte situaci a nenecháte své psy štěkat hodiny na úvazu.

 

Charakteristika dogtrekkingu:

Jde o extrémní vytrvalostní aktivitu, při níž stanovenou trať absolvuje člověk se psem v určeném časovém limitu. Psovod je se psem spojen buď canicrossovým postrojem a vodítkem nebo vede psa pouze na vodítku. Závodníci jsou při dogtrekkingu odkázáni sami na sebe, do závodu vstupují na vlastní nebezpečí (Záchranný tým bude zasahovat pouze v akutních případech).

 

Ubytování:

V areálu kempu je možné pronajmout chatky, rozložit stan či spát pod širákem. Ubytování objednávejte přímo u provozovatele kempu, na jeho stránkách www.atcjadran.cz . Kontakt – pan Novotný tel. 603182951. Při rezervaci přes stánky autokempu a zadání hesla dogtrekking mají účastníci 10% slevu z běžné ceny kempu. Cena za ubytování psa je 30,- Kč za prvního psa a 10,- Kč za každého dalšího. Doporučuji vše včas projednat s provozovatelem a předejít tak nedorozuměním. Kemp je veliký, není třeba se bát nedostatku ubytovacích kapacit. Je vhodný i pro dětské návštěvníky.

Stravování a občerstvení bude zajištěno na místě – bude otevřená jídelna pouze pro nás s nabídkou několika jídel a dostatku pití.

 

Povinná výstroj:

Dogtrekking Long - bivakovací potřeby (spací pytel a karimatka- event. alumatka či hamaka), strava pro psa, plastikové láhve naplněné pitnou vodou pro psa (minimálně 1 litr na psa), miska pro psa, funkční svítilna, příslušná mapa dané oblasti (bude poskytnuta pořadatelem před závodem) a lékárnička obsahující 1x obvaz hotový,  1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie, dvě botičky pro každého psa s kterým vyrazí účastník na trať

Mid – baterka, láhev s pitnou vodou, miska pro psa, mapa (bude poskytnuta pořadatelem před závodem), lékárnička, botička pro každého psa, který vyrazí s účastníkem na trať

Mapy „na míru“ budou účastníkům předány při prezentaci.
 

Povinná výstroj může být kontrolována v průběhu závodu i v cíli pořadateli nebo dalšími pověřenými osobami.

Posouzení jednotlivých součástí výbavy a určení, zda odpovídají soutěžnímu řádu a vyhovují k absolvování závodu, je výhradně na výroku pořadatele. Doporučujeme, pokud si někdo není jistý, zda jeho výbava vyhovuje, předložit předem výbavu pořadateli k posouzení.
 

Doporučená výstroj:

mobilní telefon, náhradní baterie do svítilny,  pláštěnka, při midu se strava pro psa i člověka doporučuje

Kontrolní body:

Kontrolní body a jejich značení bude blíže specifikováno na meetingu.

Okrajové body trasy budou zveřejněny na stránkách závodu nejpozději 15 dnů před závodem. 


 

Další podmínky:

Účastníci se po trati pohybují samostatně, nejvíce ve dvojicích. Je povoleno a doporučeno doplňovat zásoby vody a jídla u domorodců.

Po celou dobu závodu musí být psi připoutaní na vodítku či can. šňůře. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitou (případně i dodatečnou) diskvalifikací.

Důležité!!! V kempu se mohou psi pohybovat jen na vodítku. Pokud bude některý pes „přistižen“ na volno, bude jeho majitel diskvalifikován ze závodu a vykázán z prostoru kempu.

Účastník závodu nemá nárok na telefonickou poradu s pořadatelem o průběhu trati. V případě, že na takové poradě trvá, je si vědom skutečnosti, že bude diskvalifikován pro nedostatečnou orientaci v závodě.

V případě ukončení závodu mimo projití startem je každý účastník povinen nahlásit toto pořadateli bez prodlení. Doporučujeme nahlásit pořadateli rovněž předčasný odjezd (před vyhlášením).

Všichni účastníci budou oceněni.

Ceny a diplomy pro účastníky budou předávány pouze v pondělí dopoledne při vyhlášení (výjimečně lze předat předem diplom, nikoliv však ceny. Ceny může na vyhlášení převzít i jiná závodníkem určená osoba) . Ceny nezasíláme. 

Protest proti výsledku závodů je možno podat u pořadatele písemně nejpozději do pondělí 1. 5. 2017 do 9:00 hodin.
 

Kategorie:

Dogtrekking LONG: DTM 1 – muži do 40ti let, DTM 2 – muži nad 40 let

                               DTW 1 – ženy do 35ti let, DTW 2 – ženy nad 35 let

Doplňková akce: MID - MW – mid ženy (bez rozdílu věku)

                                     MM – mid muži (bez rozdílu věku)

Dětská (otevřená všem věkovým kategoriím) - nesoutěžní s oceněním dětských účastníků.

Účastník je považován za přihlášeného až dnem zaplacení startovného.

Startovné se nevrací, pokud chcete startovné postoupit jinému účastníkovi, je nutné to předem projednat s pořadatelem.

Uzávěrka přihlášek je 10. 4. 2017 nebo do naplnění startovní listiny – přihlášení po uzávěrce je možné, pokud nebude naplněn stav účastníků, ke startovnému se přičítá jedno sto korun + velká oříšková čokoláda pro technickou podporu :-). Pokud máte zájem o tričko, prosím, zašlete přihlášku do konce března. Později nebude možno již objednávku vyřídit.

Tel.      +420 776 638 708,

e-mail framauro13@gmail.com

Počet závodníků je omezen !!

Pořadatel: Zuzana Juppová